Escoleta del COB

L'Escoleta d'orientació és un projecte pensat i ideat pel COB, i posat en funcionament gràcies als Mountain Runners del Berguedà al setembre del 2017 dins el projecte de l'Escola Trail. S'ofereix a nens i nenes amb edats compreses entre 6 i 16 anys, els quals vulguin conèixer i aprendre l’esport d’orientació. 

Horari 
Dijous de 17:30 a 19 hores 

Lloc 
El lloc d'entrenament anirà variant cada setmana, sempre tenint en compte que les zones seran prop de Gironella i Berga (adjuntarem planificació més endavant).

Preus 
Matricula: 50€
Les quotes mensuals (10 quotes de setembre a juny ) seran de:
  • 25 € per un dia setmanal
  • 34 € per dos dies (un d'orientació i l'altre de runners)
  • 43 € per tres dies (un d'orientació i els altres dos de runners)
que es cobraran per rebut bancari a finals de cada mes.

La matrícula inclou la quota de soci del club (COB), assegurança i l'equipament de l’escola. 

On i com m’apunto? 
Les inscripcions es faran presencialment (de 6 a 8 de la tarda) al local social dels Mountain Runners situat al c/ del Roser, 1  08600 BERGA.
S'ha de portar els següents documents:
Contacte 
A.E. Moutain Runners del Berguedà 
938213747